Verplicht veld | Dit veld is zichtbaar in uw profiel | Veld niet zichtbaar op profiel | Informatie: Beweeg uw muis over het icoon

U krijgt de mogelijkheid om te profiteren van ons goed bezochte platform. Met uw eigen inbreng kunt u daarnaast nog zorgen voor veel en erg gerichte zichtbaarheid in uw regio!
U kiest dit pakket voornamelijk voor de gratis mogelijkheden om te adverteren tegen een zeer klein, jaarlijks vaststaand bedrag en de daarbij horende zeer interessante voordeeltjes!

 69,00 voor 1 jaar.

U kiest voor dit pakket als u actief getoond wilt worden aan uw doelgroep in uw eigen regio. Met de garantie dat u een vast aantal bezoekers per jaar gekoppeld krijgt aan uw profiel! Dit pakket zorgt ervoor dat uw regionale doelgroep geÏntroduceerd wordt bij uw organsiatie! Voor een klein, vast bedrag per jaar weet u zeker dat u met dit pakket uw kansen aanzienlijk vergroot! 

 157,00 voor 1 jaar.
Verplicht veld | Dit veld is zichtbaar in uw profiel | Veld niet zichtbaar op profiel | Informatie: Beweeg uw muis over het icoon