Motivatiebrief voorbeeld advocaat

Motivatiebrief voorbeeld voor de vacature van advocaat.

Voor een sollicitatie op een functie als advocaat heeft motivatiebrief voorbeeld een specifiek voorbeeld opgesteld. Aan de hand van dit voorbeeld kan je jouw eigen motivatiebrief vergelijken en eventueel aanpassen op de punten die van belang zijn. De beschrijvingen in het voorbeeld zijn fictief. Maak dus een persoonlijke versie voor je eigen motivatiebrief.

Motivatiebrief voorbeeld advocaat

Naam
Adres
Postcode en Woonplaats

Naam van het bedrijf
Adres van het bedrijf
Postcode en woonplaats van het bedrijf

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: Sollicitatie xxx

Geachte heer/en of mevrouw,

Naar aanleiding van uw vacature voor de functie van advocaat stel ik mij graag voor als beschikbare en tevens geschikte kandidaat. U bent op zoek naar een gedreven, overtuigende en een ervaren professional. Dat zijn exact de eigenschappen die mij omschrijven.

Uiteraard ben ik voorzien van de benodigde certificeringen en ervaringen zoals u terug kunt lezen in mijn CV. Mijn kennisniveau en ervaringen als actief procederend advocaat zijn in de laatste 5 jaren enorm toegenomen. Uw organisatie stelt mij in staat om op niveau te opereren, waarbij ik zelfstandig en effectief mijn passie en overtuiging voor het vak kan uitoefenen, dan wel blijvend kan groeien in mijn ontwikkeling. Uw organisatie is mij bekend als zeer bekwaam en integer en om die redenen zou ik mijn expertise graag toevoegen aan het geheel. Uw organisatie heeft mij geïnspireerd om te blijven groeien in mijn kunde en om de passie voor mijn professie te blijven volgen. In mijn ogen belooft deze samenwerking een zeer geslaagd effect te realiseren voor beide partijen.

Ik zou graag de details van mijn inzet met u bespreken in een eerlijk, professioneel en openhartig gesprek om elkaar te overtuigen van een positieve samenwerking.

Hoogachtend,

(Handtekening onder de motivatiebrief)

Naam

Bijlage: cv

Meer tips, voorbeelden en gratis controle van jouw motivatiebrief? 

Wil je nog meer tips, voorbeelden of wil je dat wij gratis jouw motivatiebrief nakijken? Klik dan hier voor de beste motivatiebrief! Via deze pagina krijg je de mogelijkheid om jouw brief alinea voor alinea te schrijven zoals een goede motivatiebrief hoort te zijn!