Motivatiebrief stageopdracht

Voor een sollicitatie op een stageopdracht hebben wij een specifiek voorbeeld opgesteld. Aan de hand van dit voorbeeld kan je jouw eigen motivatiebrief vergelijken en eventueel aanpassen op de punten die van belang zijn. De beschrijvingen in het voorbeeld zijn fictief. Maak dus een persoonlijke versie voor je eigen motivatiebrief.

Je kunt dit voorbeeld ook downloaden via onderstaand logo, als Microsoft office Word bestand.

Voorbeeld-word-bestand

Motivatiebrief stageopdracht

Naam
Adres
Postcode en Woonplaats

Naam van het bedrijf
Adres van het bedrijf
Postcode en woonplaats van het bedrijf

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: Sollicitatie stage [bedrijfsnaam]

Geachte [naam en eventueel achternaam] [heer, mevrouw],

Mijn naam is [voor en achternaam], student [studie] aan de [naam van de universiteit] te [plaats].

Tijdens de bedrijvenweek afgelopen februari hebben wij elkaar kort gesproken over [jullie stageprogramma, jullie business-course, jullie traineeship]. Ik ben door ons gesprek nog enthousiaster geworden over [bedrijfsnaam] en stuur u hierbij mijn sollicitatie voor de [functie van, business-course, stage, ect] bij [afdeling, beschrijving business-course, beschrijving stage].

Naast de kennismaking tijdens de bedrijvenweek, via uw website en via vrienden van mij die bij jullie werken. ken ik [bedrijfsnaam] ook een beetje van binnen. Ik begrijp van hen dat er veel goede mensen werken en dat werken in teams bij jullie centraal staat. Zij spreken altijd vol trots over uw bedrijf. Dit tezamen lijkt mij een stageplaats bij uw bedrijf zeer inspirend en leerzaam. 

Over mijzelf kan ik zeggen dat ik een creatieve, commercieel ingestelde strategische denker ben. Zeer sociaal en communicatief sterk en volgens mijn vrienden een echte regelaar. Dit komt denk ik vooral door mijn enthousiasme waarmee ik zaken oppak. Wanneer ik eenmaal aan iets begin, doe ik dat met passie en zet ik ook door totdat ik het gewenste resultaat bereikt heb.

Omdat ik [bedrijfsnaam] een fantastisch bedrijf vind dat goed aansluit bij mijn interesses en persoonlijkheid, zou ik heel graag binnen jullie management traineeship starten. De bedrijfscultuur in combinatie met het intensieve ontwikkelprogramma van jullie traineeship spreekt mij bijzonder aan.

Ik hoop dat ik via deze brief een duidelijk beeld geschetst heb van wie ik ben en in het bijzonder mijn enthousiasme voor [bedrijfsnaam] duidelijk onderstreept heb.

Ik zou mijn motivatie binnenkort graag nader toelichten in een gesprek.

Ik hoop spoedig van u te horen. 

Hartelijke groet,
[Voor en achternaam]

[Handtekening]

[E]: [e-mailadres]
[M]: [mobielnummer]

Bijlage: curriculum vitae.

Meer tips, voorbeelden en gratis motivatiebrieven? 

Wil je nog meer tips en adviezen of voorbeelden? Bekijk dan onze motivatiebrieven voor meer inspiratie.
Ook kun je lezen op de pagina Motivatiebrief schrijven, hoe je het beste je brief kunt opstellen, zoals een goede motivatiebrief hoort te zijn!
Succes met het tot je nemen van de geboden informatie, zodat het kan helpen in het op sollicitatiegesprek komen en uiteindelijk krijgen van die mooie baan.